โอกาสทางธุรกิจ


ตลาดฟิล์มสีปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมฟิล์มสีมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นเราจึงเห็นศักยภาพและการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมฟิล์มสีเป็นอย่างมาก ฟิล์มแสงอาทิตย์นี้ได้นำมาซึ่งคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์และการประหยัดพลังงานด้วย เช่นความต้องการของฟิล์มควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะไม่เคยหยุดเพื่อที่จะป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่สามารถจะใช้งานได้กับรถยนต์ อาคารที่อยู่อาศัย อาดารของรัฐบาล และภาคการค้า

Raytech ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ระบบแฟรนไชส์ของ Raytech ถูกสร้างขึ้นมาและยังคงค้นหาแฟรนไชส์ให้มากขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจฟิล์มสี เราต้องการบริษัทร่วมทุนใหม่ในการค้ารถยนต์ที่มีเครือข่ายที่ดีและมีการติดต่อกับโชว์รูมรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หลังตลาด การเปลี่ยนกระจกด้านหน้ารถ ฟิล์มกระจกหรือประการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์เพื่อที่จะเข้าร่วมในการดำเนินธุรกิจนี้ เราคาดหวังว่าแฟรนไชส์ของเราจะยังคงสร้างรายได้มากขึ้นและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายปีข้างหน้า

สนับสนุนธุรกิจ

  • ที่ปรึกษาแฟรนไชส์
  • การสร้างแบรนด์และเอกลักษณ์องค์กร
  • การเลือกสถานที่
  • การออกแบบเอาท์เล็ตและการก่อสร้าง
  • แผนการตลาด
  • การจัดซื้อ
  • โฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาสินค้าใหม่
  • การบริหารจัดการและการฝึกอบรมที่ครบวงจร

สมัครเป็นพันธมิตร

Name / Organisation (required)

Your Email (required)

IC No

Age

Citizen

Address

Postcode

Country

Office Tel

Fax

Mobile No

Home Tel

Current Occupation/business

Description of occupations

If accepted, who will assist you in the business

If you are currently owned business, please indicate location and size of your retail shop
No. of retail shop